12 maj 2012

 
Hemslöjden 100 år

2012 fyller Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund 100 år. Från början av 1800-talet och en bit in på 1900-talet ansågs hemslöjden vara en utkomstmöjlighet för landets fattiga. Årtiondena runt 1900 dokumenterades slöjd och hantverk av olika hemslöjdsföreningar i nationalromantisk anda. Under delar av 1900-talet har hemslöjden kommit att representera s k ”god smak”. 


Idag är hemslöjden bredare än någonsin. Allt fler vill slöjda och skapa sina egna föremål. Bredden av den moderna slöjden kommer att visas på en rad utställningar över hela landet. På Liljevalchs konsthall i Stockholm anordnas en stor jubileumsutställning under sommaren 2012. 2000 plywoodstommar i form av löv, 80 * 50 cm, har delats ut och dekorerats på olika sätt. Löven kommer att monteras på stommar som liknar träd. Löv där yrkesverksamma konsthantverkare visar prov på sin yrkesskicklighet kommer att synas bredvid löv från amatörer och skolklasser. Det kommer att finnas löv klädda som lapptäcken, nålbundna, stickade och virkade löv, löv av trä och löv av smide och metallslöjd. Återbruksslöjd, som blivit populärt under 2000-talet, kommer att finnas bredvid löv som smyckats med tradionella tekniker. Utställningen har fått titeln ”Ser du löven för alla träd”. Det kommer att finnas löv för alla smakriktningar, hårda löv och mjuka löv, löv som präglas av det landskap där de skapats och löv som är en spegel av vår egen tid. Löven kommer att imponera och förhoppningsvis också inspirera till eget skapande. Blandningen av löv gjorda av proffs och amatörer och varje lövs individuella uttryck kommer att skapa dynamik och sätta fantasin i rörelse.


Lövstomme i plywood. - Foto: Martin Jämtlid


Konsthantverksutställningen på Liljevalchs kommer att visas 6 juni till 2 september 2012. 

Länk till Hemslöjden 100 år.

Paisley
Tillbaka till tidigare Lördagstips